Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Det Danske Saunaselskab jf. persondataforordningen af 25.5.2018.

Dataansvar.
Foreningen behandler personoplysninger. Læs herunder hvad vi har registreret om dig, og hvordan vi behandler oplysningerne.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du fornyer dit medlemskab/ventelisteplads i foreningen. Hvis du ikke har fornyet dit medlemskab/ventelisteplads for den kommende sæson, betragtes du som permanent udmeldt, og vi sletter automatisk alle oplysninger om dig pr.1.3. hvor du ikke længere er medlem.

Dataansvarlig.
Foreningen er dataansvarlig og kan kontaktes på mail:info@saunaselskab.dk

CVR: 2998957

Formand/kasserer sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Personoplysninger.
Navn, adresse, telefonnummer/mobilnummer, mailadresse, fødselsdato. Disse oplysninger får vi fra dig.

Yderligere registreres din indmeldelsesdato.

Vi registrerer også, hvis du har fået en eller anden form for advarsel – f.eks. overtrædelse af Det Danske Saunaselskabs vedtægter og eventuelle ordensregler. Dette slettes samtidig med, at konsekvensen af overtrædelsen udløber. Du bliver orienteret om, hvad vi registrerer, og hvornår vi sletter det. I foreningen tages der kun portrætbilleder med dit samtykke. Billederne benyttes ikke offentligt.

Formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål.

 • Medlemsdatabase
 • Registrering af kontingentbetaling, egenbetaling til arrangementer og køb af merchandise
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Afholdelse af arrangementer
 • Ansøgning til kommunale og regionale myndigheder om medlemstilskud/forenings faciliteter.

Samtykke.
Foreningen behandler alle personoplysninger jf. lovgivningen i persondataforordningen, hvor behandling som beskrevet ovenfor ikke kræver samtykke.

Videregivelse af oplysninger.

Medlemsliste kan sendes 1 gang årligt til evt. værts kommune til brug for ansøgning om tilskud. Personoplysninger kan ligeledes gives til samarbejdspartnere vedr. support og it-drift.

Foreningen har en databehandleraftale med.

 • Simply.com: Hosting af hjemmeside og email, herunder emails sendt via hjemmesidens kontaktformular
 • Axolex: Medlemsdatabase, økonomi og betaling.og u
 • Dropbox: Opbevaring og deling af foreningsdata
 • Mailchimp: Opbevaring af medlemsdata og udsendelse af nyhedsbrev

 

Dine rettigheder

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse.

Opbevaring og sletning af oplysninger. Du har ifølge persondataforordningen særlige rettigheder i forhold til de oplysninger vi har om dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige. Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændring eller sletning så hurtigt som muligt.

Klage til tilsynsmyndighed.
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28.5.sal, 1300 København K.

Opdatering af denne politik.
Ændringer vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside: www.saunaselskab.dk