Om os – Det Danske Saunaselskab

Det Danske Saunaselskab er en forening stiftet i 2003. Foreningen har som formål at udbrede viden om, og øge interessen for sauna- og svedbade-kultur i Danmark. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunaens generelle betydning for et sundt liv og livsstil.

Medlemsskaren består af personer, som ønsker at fremme den ægte finske saunakultur og samtidig forbedre deres egne og andres mulighederne for gode oplevelser i de danske saunaer.
Medlemskab er principielt åben for alle saunainteresserede og man kan søge om medlemskab ved at henvende sig til selskabet.

Det Danske Saunaselskab arbejder også aktivt med at udvikle saunakulturen i Danmark.

Selskabet samler og videregiver information om sauna og saunaer i Danmark, deltager i nationalt og internationalt samarbejde inden for saunakultur og rådgiver i spørgsmål vedrørende sauna.

Kontakt:

Det Danske Saunaselskab
Vognmandsmarken 29, st. th.
2100 København Ø
e-mail: info@saunaselskab.dk

Bestyrelsen:

Jesper Berg-Siemsen, formand

Lay Pang Ong, næstformand

Kris Kristensen, kasserer

Frederick Friis, bestyrelsesmedlem

Kim Fini, bestyrelsesmedlem

Jacob Hansen, Sekretær

Jacob Hansen, bestyrelsesmedlem

Roger Vladimir Huerta Silva, bestyrelsessuppleant

Cliff Hulsten, bestyrelsessuppleant

Michael B. Jensen, revisorer

Pia Rasmussen, revisorsuppleant