Om os – Det Danske Saunaselskab

Det Danske Saunaselskab er en forening stiftet i 2003. Foreningen har som formål at udbrede viden om, og øge interessen for sauna- og svedbade-kultur i Danmark. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunaens generelle betydning for et sundt liv og livsstil.

Medlemsskaren består af personer, som ønsker at fremme den ægte finske saunakultur og samtidig forbedre deres egne og andres mulighederne for gode oplevelser i de danske saunaer.
Medlemskab er principielt åben for alle saunainteresserede og man kan søge om medlemskab ved at henvende sig til selskabet.

Det Danske Saunaselskab arbejder også aktivt med at udvikle saunakulturen i Danmark.

Selskabet samler og videregiver information om sauna og saunaer i Danmark, deltager i nationalt og internationalt samarbejde inden for saunakultur og rådgiver i spørgsmål vedrørende sauna.

Vil du være medlem?

Du kan tilmelde dig her!

Kontakt:

Det Danske Saunaselskab
Vognmandsmarken 29, st. th.
2100 København Ø
e-mail: info@saunaselskab.dk

Bestyrelsen:

Kim P. Pedersen, formand

Lay Pang Ong, næstformand

Bo Them-Nautrup, bestyrelsesmedlem

Helge Bøgegaard, kasserer

Kris Kristensen, bestyrelsesmedlem

Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem

Ulla R. Jerslund, bestyrelsesmedlem

Kim Fini, bestyrelsessuppleant

Leo Korsager, revisorer

Michael B. Jensen, revisorsuppleant