Om os – Det Danske Saunaselskab

Det Danske Saunaselskab er en forening stiftet i 2003, som har formål at udbrede kendskabet til den oprindelige finske sauna, værne om de traditionelle saunaskikke samt forebygge fejlagtige forestillinger om saunaen.
Desuden er opgaven at fremhæve saunaens generelle betydning for et sundt liv og livsstil.

Medlemsskaren består af personer, som ønsker at fremme den ægte finske saunakultur og samtidig forbedre deres egne og andres mulighederne for gode oplevelser i de danske saunaer.
Medlemskab er principielt åben for alle saunainteresserede og man kan søge om optagelse ved at henvende sig til selskabet.

Det Danske Saunaselskab arbejder aktivt med at udvikle saunakulturen i Danmark.

Selskabet samler og videregiver information om sauna og saunaer i Danmark, deltager i nationalt og internationalt samarbejde inden for saunakultur og rådgiver i spørgsmål vedrørende sauna.

Vil du være medlem?

Du kan tilmelde dig her!

Kontakt:

Det Danske Saunaselskab
Vognmandsmarken 29, st. th.
2100 København Ø
e-mail: info@saunaselskab.dk

Bestyrelsen:

Kim P. Pedersen, formand

Lay Pang Ong, næstformand

Lotte Buch Rützou, sekretær

Helge Bøgegaard, kasserer

Bo Them-Nautrup, bestyrelsesmedlem

Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem

Kris Kristensen, bestyrelsesmedlem

Catrine Mannerup, bestyrelsessuppleant

Leo Korsager, revisorer

Michael B. Jensen, revisorsuppleant