Mobilsauna

Mobilsauna Birkely

I 2015 anskaffede vi en brugt skurvognstrailer, som vi brugte 2 ½ år på at bygge om til en mobil sauna med økonomisk hjælp fra Tuborgs Grønne Fond og Friluftsrådet, og praktisk hjælp fra alle bestyrelsesmedlemmerne og Dansk Tæppe og Gulvservice. Den blev indviet i efteråret 2017 og har allerede været i brug mange gange. Den kan trækkes af de fleste mellemstore og store personbiler (vægt 900 kg).

Mobilsauna koster i dagsleje (mandag-torsdag) 1500,- kr. pr. døgn

Mobilsauna koster i weekenden (fredag-mandag) 3000,- kr.

OBS. Det er pt. ikke muligt at leje Birkely – Vi henviser til vores teltsaunaer i mellemtiden

Teltsauna ØST

Få oplevelsen af ægte sauna hjemme i baghaven, ude på stranden eller hvor du har lyst til at gå i sauna.

TELT Information:

Størrelse i forlænget stand 3800х1990х1990 mm
Størrelse i sammenfoldet stand 94х29х21 cm
Totalvægt 19,6 kg
Kapacitet 5-6 pers

OVN Information:

Antal: 2
Længde 620 mm
Bredde 280 mm
Højde med monterede ben 610 cm
Dybde 400 mm
Volumen 29 l
Ovnens samlede vægt er 16,6 kg

Teltsauna koster i hverdage (mandag-torsdag) 2000,- kr.

Teltsauna koster i hverdage (fredag-søndag) 2000,- kr.

OBS. Kræver stor bil eller trailer – vi har pt. desværre ikke mulighed for at levere ved udlejning

Teltsauna VEST

Få oplevelsen af ægte sauna hjemme i baghaven, ude på stranden eller hvor du har lyst til at gå i sauna.

TELT Information:

Model MB-422 M2
Vægt 50 kg
Samlingstid 25 min.
Kapacitet op til 8 personer
Max t Op til 120 °C
Størrelse, H/B/L 2,05 x 2,23 x 4,44 m
Brændeovn, H/B/L 47 x 30 x 65 cm
Brændeovn vægt 18 kg
Telt i ryggen, H/B/L 40 x 40 x 120 cm 30 x 30 x 120 cm
Teltvægt 32 kg

OVN Information:

Antal: 2
Længde 620 mm
Bredde 280 mm
Højde med monterede ben 610 cm
Dybde 400 mm
Volumen 29 l
Ovnens samlede vægt er 16,6 kg

 

Teltsauna koster i hverdage (mandag-torsdag) 2000,- kr.

Teltsauna koster i hverdage (fredag-søndag) 2000,- kr.

OBS. Kræver stor bil eller trailer – vi har pt. desværre ikke mulighed for at levere ved udlejning

Priser og lejebetingelser

Priser på leje:

Teltsauna i øst og vest koster:

Prisliste
Leje Medlemmer Ikke medlemmer
1 dag (hverdage)   1.000,00 kr.          1.500,00 kr.
3 dage (f.eks. Weekend)   2.000,00 kr.          2.500,00 kr.
7 dage   4.000,00 kr.          5.000,00 kr.
Helligdage pr. dag   1.500,00 kr.          2.000,00 kr.

NB. vær opmærksom på at det kræver trailer eller kassevogn, at hente og bringe teltsauna ØST.

Mobilsauna koster i dagsleje (mandag-torsdag) 1500,- kr. pr. døgn

Mobilsauna koster i weekenden (fredag-mandag) 3000,- kr.

Lejebetingelser Teltsauna ØST + VEST

§1 – Anvendelse

Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse på leje af Teltsauna fra udlejer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem lejer og udlejer.

§2 – Transport/opstilling af telt

Lejer sørger for transporten af det lejede fra Det Danske Saunaselskabs lager til den anførte adresse. Lejer forpligter sig til at følge den medfølgende manual for opstilling, brug og sammenpakning af teltsaunaen.

§3 – Ansvar

Så længe det lejede er i lejers varetægt, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Lejer er også ansvarlig for skader, der tilføjes det lejede af tredjemand, uanset under hvilke omstændigheder skaden indtræder.

Reparationer af skader på det lejede udføres på udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst af det lejede samt skader, der ikke kan repareres, skal det lejede erstattes svarende til dets nyværdi.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.
Eventuelle skader i terrænoverfladen, som pløkhuller og hjulspor er lejers ansvar.

Lejer er pligtig til at underrette udlejer om forholdene på opstillingsstedet, idet udlejer ikke undersøger forholdene inden levering af det lejede. Det er derfor lejers ansvar, at udlejer er blevet informeret om forhold, der kan have betydning for transport, opstilling og nedtagning.

Det lejede må ikke fremlejes eller lånes ud af lejer til tredjemand uden udlejers skriftlige accept heraf.

§4 – Fejl og mangler

Lejer har pligt til at undersøge det lejede ved modtagelsen. I tilfælde af fejl og mangler skal udlejer underrettes omgående. Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer anerkendes ikke.

§5 – Anvendelse og opbevaring af det lejede

Teltsaunaen skal være tillukket, når den ikke benyttes. Teltdugen skal beskyttes mod skarpe kanter, og der må ikke opsættes klistermærker, tape eller andet på de lejede genstande.

§6 – Ansvar overfor offentlige myndigheder

Ansvar overfor offentlige myndigheder vedrørende brug af det lejede påhviler alene lejer. Lejer er selv forpligtet til at indhente tilladelser, hvor dette er påkrævet.

For arrangementer, der planlægges på offentlig plads eller vej, (herunder også private veje!) skal politiets tilladelse indhentes.

Ved skade på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og pløkkernes opsætningsareal. 

§7 – Lejeperiode

Lejeperioden for teltet er:

  1. Fredag kl. 12.00 til mandag kl. 12.00
  2. Mandag kl. 12.00 til fredag kl. 12.00

Prisen for hver lejeperiode er kr. 2000.-

§8 – Betaling

Lejeafgiften og depositummet betales via bankoverførsel 4 bankdage før afhentningen.

Værdien af evt. skader eller mangler fratrækkes ved tilbagebetalingen af depositummet, hvis lejer ikke selv erstatter disse før returneringen.

§9 – Misligholdelse

Udlejer har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen, såfremt der udvises væsentlig misligholdelse fra lejerens side.

§10 – Forsikring

Lejer opfordres til at undersøge, om deres almindelige forsikring dækker eventuelle skader på de lejede genstande.

§11 – Afhentning og tilbagelevering

Lejer skal selv stå for afhentning og returnering inkl. læsning og aflæsning fra det lager, teltsaunaen opbevares i. Alle delene skal anbringes samme sted som ved afhentningen. Efter tilbageleveringen skal lejer underrette udlejer om, at det lejede er på plads og i orden. Er der opstået mangler eller skader, skal dette meddeles samtidig.

Lejebetingelser Mobilsauna Birkely

Lejebetingelser for leje af Det Danske Sauna Selskabs Mobilsauna.

§1 – Anvendelse

Mobilsaunaen må kun benyttes til almennyttige formål, som kan være med i udviklingen af folks bevidsthed om saunakulturen, samt være med til, at skabe yderligere interesse i lokalområderne. Mobilsaunaen må kun benyttes af medlemmer af Det Danske Saunaselskab. Medlemskab kan opnås ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten, som findes på hjemmesiden og indbetaling af det til enhver tid gældende årskontingent.

Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse på leje af Mobilsauna fra udlejer, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem lejer og udlejer.

§2 – Transport/klargøring af mobilsauna

Lejer sørger for transporten af det lejede fra Det Danske Saunaselskabs lager til den ovenfor anførte adresse og retur. Hvis lejer ikke er i stand til selv at hente/bringe mobilsaunaen, kan der aftales transport til statens høje km takst for det gældende år. Efter tilbageleveringen skal lejer underrette udlejer om, at det lejede er på plads og i orden. Er der opstået mangler eller skader, skal dette meddeles samtidig.

§3 – Ansvar

Så længe det lejede er i lejers varetægt, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Lejer er også ansvarlig for skader, der tilføjes det lejede af tredjemand, uanset under hvilke omstændigheder skaden indtræder.

Reparationer af skader på det lejede udføres på udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst af det lejede samt skader, der ikke kan repareres, skal det lejede erstattes svarende til dets nyværdi.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Eventuelle skader i terrænoverfladen, som støttebens huller og hjulspor er lejers ansvar.

Lejer er pligtig til at underrette udlejer om forholdene på opstillingsstedet, idet udlejer ikke undersøger forholdene inden levering af det lejede. Det er derfor lejers ansvar, at udlejer er blevet informeret om forhold, der kan have betydning for transport, opstilling og returnering.

Det lejede må ikke fremlejes eller lånes ud af lejer til tredjemand uden udlejers skriftlige accept heraf.

§4 – Fejl og mangler

Lejer har pligt til at undersøge det lejede ved modtagelsen. I tilfælde af fejl og mangler, skal udlejer underrettes omgående. Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes mobilsaunaen som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer anerkendes ikke.

§5 – Anvendelse og opbevaring af det lejede

Mobilsaunaen skal være tillukket, når den transporteres og i øvrigt ikke benyttes.

Mobilsaunaen skal udluftes og rengøres efter brugen, og der må ikke opsættes klistermærker, tape eller andet på de lejede genstande, se i øvrigt den medleverede manual, som skal følges nøje. Der må ikke transporteres andet i mobilsaunaen end det i forvejen monterede udstyr. F.eks. skal evt. tilkøbt brænde transporteres i den trækkende vogn.

§6 – Ansvar overfor offentlige myndigheder

Ansvar overfor offentlige myndigheder vedrørende brug af det lejede påhviler alene lejer. Lejer er selv forpligtet til at indhente tilladelser, hvor dette er påkrævet.

For arrangementer, der planlægges på offentlig plads eller vej, (herunder også private veje!) skal politiets tilladelse indhentes.

Ved skade på personer eller ting, der befinder sig i eller ved mobilsaunaen, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor installationer, så som luftledninger, vejskilte eller lignende, der måtte befinde sig i mobilsaunaens opsætningsareal.

§7 – Lejeperiode

Lejeperioden for mobilsaunaen er (der kan dog aftales specielle lejeperioder efter behov):

Dagsleje går fra dag kl. 12.00 til sidste dag kl. 12.00

Weekender fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 12.00

Prisen for hver lejeperiode dagsleje er kr. 1.500.- per døgn.

Prisen for lejeperioden for weekend er kr. 3.000,-

NB: Af forsikringsmæssige årsager udlejes kun til medlemmer!

§8 – Betaling

Lejeafgiften plus evt. tilkøb og depositummet betales via bankoverførsel 4 bankdage før afhentningen.

Værdien af evt. skader eller mangler fratrækkes ved tilbagebetalingen af depositummet, hvis lejer ikke selv erstatter disse før returneringen.

§9 – Misligholdelse

Udlejer har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen, såfremt der udvises væsentlig misligholdelse fra lejerens side.

§10 – Forsikring

Lejer opfordres til at undersøge, om deres almindelige forsikring dækker eventuelle skader på de lejede genstande. (Under transporten dækker kun den trækkende bils ansvarsforsikring! Dog har Saunaselskabet tegnet en kasko forsikring, der dækker skader ved brand, tyveri el.lign.)

Tak til Friluftsrådet og Tuborgs grønne fond for at have støttet vores projekt.

Lej vores teltsauna eller mobil sauna her!

Ønsker at leje:

5 + 2 =